volcom-true-to-this-photography-contest-head-allalivez

Volcom True To This Photography Contest

by • ตุลาคม 1, 2016 • Uncategorizedปิดความเห็น บน Volcom True To This Photography Contest228

volcom-true-to-this-photography-contest2-allalivez

Volcom True To This Photography Contest
งานประกวดภาพถ่าย ลุ้นชิงรางวัล LEICA X-U CAMERA!!!
ประกาศผลในวันงานที่ 7 ตุลาคม
ลงทะเบียนออนไลน์ 100 ท่านแรกในกิจจกรรมนี้
รับฟรีคูปองอาหาร แว่นตา Volcom และ บัตรส่วนลดสินค้า Volcom 30% ไปเลยทันที!!!
รายละเอียดการประกวดถ่ายภาพ
• ถ่ายภาพที่สื่อถึง “ตัวตนของคุณ”แล้วโพสต์ลงใน
Facebook / Instagram, พร้อมกับติด แฮชแทค #TTTPHOTO
• รูปถ่ายของคุณต้องโพสต์และตั้งค่าเป็น public
• ส่งอีเมล์ภาพดังกล่าวมาที่
ttt_photo@volcom.com
• ขนาดของรูปที่จะส่งเข้าประกวดจะต้องมีขนาดตั้งแต่ 1.2
MB – 5MB
• ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 30 กันยายน 2559
• ผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับ กล้อง LEICA X-U CAMERA และ
เสื้อผ้าจาก VOLCOM มูลค่ากว่า 70,000 บาท
• หากรูปภาพที่ส่งเข้าประกวดตรวจพบว่าได้ลอกเลียนแบบ
รูปภาพของผู้อื่น จะถูกตัดสิทธิการแข่งขันทันที

Link : https://www.facebook.com/events/170512616726288

volcom-true-to-this-photography-contest1-allalivez

Pin It

Related Posts